اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی، آبان ماه ۱۳۸۶

اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

1st National Conference of Dam and Hydraulic Structures

اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی