همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر، اسفند ماه ۱۳۹۱

همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر

National Conference on Computer Science and Engineering

همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در شهر نجف آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر