اولین کنفرانس ملی پژوهش در مهندسی برق، رایانه و فناوری اطلاعات، دی ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی پژوهش در مهندسی برق، رایانه و فناوری اطلاعات

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهش در مهندسی برق، رایانه و فناوری اطلاعات

اولین کنفرانس ملی پژوهش در مهندسی برق، رایانه و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۵ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.