دومین همایش ملی خوانش انتقادی جامعه شناسان کلاسیک و مسایل جامعه ایران(جامعه شناسی ماکس وبر)

دومین همایش ملی خوانش انتقادی جامعه شناسان کلاسیک و مسایل جامعه ایران(جامعه شناسی ماکس وبر)

Second national conference on the critical reading of classical sociologists and issues of Iranian society (Max Weber

پوستر دومین همایش ملی خوانش انتقادی جامعه شناسان کلاسیک و مسایل جامعه ایران(جامعه شناسی ماکس وبر)

دومین همایش ملی خوانش انتقادی جامعه شناسان کلاسیک و مسایل جامعه ایران(جامعه شناسی ماکس وبر) در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قرچک برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش:

1. جامعه شناسی دین ماکس وبر و مسائل حوزه دین در ایران امروز.

 2. جامعه شناسی تاریخی ماکس وبر و آموزه‌های آن برای درک مسائل امروز جامعه ایران؛

 3. نقش روش شناسی ماکس وبر در تحلیل مسائل امروز جامعه ایران؛

 4. جامعه شناسی اقتصادی و قدرت تببینی آن در مورد مسائل اقتصادی امروز جامعه ایران؛

 5. قدرت تبیینی جامعه شناسی سیاسی ماکس وبر در تحلیل مسائل سیاسی امروز جامعه ایران،

 6. جامعه شناسی نظام اداری و بوروکراسی ماکس وبر و آموزه‌های آن برای تحلیل مسائل امروز ایران؛