اولین کنگره ملی پژوهش پاک، آذر ماه ۱۴۰۳

اولین کنگره ملی پژوهش پاک

1st National Congress on Clean Research - Shahid Chamran University of Ahvaz

پوستر اولین کنگره ملی پژوهش پاک

اولین کنگره ملی پژوهش پاک در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۳ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز، در شهر اهواز برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.