اولین همایش ملی حقوق شهروندی، اسفند ماه 96

اولین همایش ملی حقوق شهروندی

First National Conference on Citizen

پوستر اولین همایش ملی حقوق شهروندی

اولین همایش ملی حقوق شهروندی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سقز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی حقوق شهروندی مراجعه فرمایید.محور های همایش
همایش ملی حقوق شهروندی

محورهای همایش :

مبانی حقوق شهروندی :
مفهوم‏شناسی حقوق شهروندی
نسبت‏شناسی حقوق شهروندی و حقوق بشر
پویش تاریخی حقوق شهروندی
مبانی نظری حقوق شهروندی
حقوق شهروندی و تعیّن قانون اساسی
منابع حقوق شهروندی در نظم حقوقی داخلی
حقوق شهروندی و حقوق اسلامی :
حقوق شهروندی در آموزه های اسلامی
حقوق شهروندی در منابع اسلامی
حقوق شهروندی در آراء فقیهان
حقوق شهروندی در اندیشه های امام خمینی (ره)
حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ای :
حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ای وکلا
حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ای پزشکی و پرستاران
حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ای پارلمانی
حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ای در مدیریت منابع انسانی
حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ای حسابداران
حقوق شهروندی و اخلاق اداری کارمندان دولت
منشور حقوق شهروندی و اخلاق حرفه ای
حقوق شهروندی و نظام قضایی :
حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات مقدماتی
حقوق شهروندی در مرحلهرسیدگی
حقوق شهروندی در مرحله صدور حکم
حقوق شهروندی در مرحله اجرای حکم
حقوق شهروندی و اصول دادرسی منصفانه در مراجع قضایی
حقوق شهروندی و دعاوی ملکی
حقوق شهروندی و دعاوی خانوادگی
حقوق شهروندی و دعاوی ثبتی
حقوق شهروندی و سایر دعاوی
منشور حقوق شهروندی و نظام قضایی
حقوق شهروندی و نظام اداری :
حقوق شهروندی و مدیریت دولتی
حقوق شهروندی و سلامت اداری
حقوق شهروندی و منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت
حقوق شهروندی و اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری
حقوق شهروندی و پلیس اداری
منشور حقوق شهروندی و نظام اداری
حقوق شهروندی و حقوق شهری :
حقوق شهروندی و عوارض محلی
حقوق شهروندی و خدمات عمومی شهری
حقوق شهروندی در نظامات حاکم بر شهرداری‏ها
حقوق شهروندی و سرانه فرهنگی
حقوق شهروندی و حاشیه‏نشینی
حقوق شهروندی و توسعه پایدار شهری
منشور حقوق شهروندی و حقوق شهری
حقوق شهروندی و انتخابات :
حقوق شهروندی و حق مشارکت سیاسی
حقوق شهروندی و انتخابات آزاد و منصفانه
حقوق شهروندی و تبلیغات انتخاباتی
حقوق شهروندی و نظارت بر انتخابات
حقوق شهروندی و احترام به اراده اکثریت
منشور حقوق شهروندی و انتخابات
حقوق شهروندی و بهداشت و درمان :
حقوق شهروندی و تجهیزات بیمارستانی
حقوق شهروندی و حقوق مراجعان و همراهان بیمار
حقوق شهروندی و منشور حقوق بیمار در ایران
حقوق شهروندی و تجمیع صندوق‏های بیمه‏ای
منشور حقوق شهروندی و بهداشت و درمان
حقوق شهروندی و محیط زیست :
حقوق شهروندی و حقوق آلودگی هوا
حقوق شهروندی و سرانه فضای سبز
حقوق شهروندی و حق بر آب آشامیدنی سالم
حقوق شهروندی و پسماندها
صیانت از محیط زیست و شهروندی جهانی
منشور حقوق شهروندی و محیط زیست
حقوق شهروندی و کرامت انسانی :
حقوق شهروندی و آزادی اندیشه و بیان
حقوق شهروندی و آزادی مطبوعات
حقوق شهروندی و آزادی سندیکایی
حقوق شهروندی و حق بر اشتغال
حقوق شهروندی و حق بر امنیت شغلی
حقوق شهروندی و حق بر داشتن مسکن
حقوق شهروندی و حق بر تأمین اجتماعی
حقوق شهروندی و برابری دستمزد
حقوق شهروندی و همزیستی صلح‏آمیز
حقوق شهروندی و تنوع فرهنگی
حقوق شهروندی و اصل پاسخگویی
منشور حقوق شهروندی و کرامت انسانی
آموزش حقوق شهروندی :
حقوق شهروندی و منشور حقوق دانش‏آموز
حقوق شهروندی و منشور حقوق و تکالیف معلمان
آموزش حقوق شهروندی در مدارس
حقوق شهروندی و آموزش عالی
مراجع دولتی و آموزش حقوق شهروندی
سازمان‏های غیردولتی و آموزش حقوق شهروندی
صدا و سیما و آموزش حقوق شهروندی
شبکه‏های مجازی و آموزش حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی و آموزش حقوق شهروندیمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی حقوق شهروندی