اولین همایش ملی حقوق شهروندی، اسفند ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی حقوق شهروندی

First National Conference on Citizen

پوستر اولین همایش ملی حقوق شهروندی

اولین همایش ملی حقوق شهروندی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز،گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز در شهر سقز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی حقوق شهروندی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی حقوق شهروندی