اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی

اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی

The First National Conference On Consumption Pattern Reforms In Agriculture, Natural Resources And Veterinary Medicine

پوستر اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی

اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۸ تا ۲۹ بهمن ۱۳۸۸ توسط دانشگاه زابل در شهر زابل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای ارائه مقالات:اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
محور های اسلامی
- ضروروت نگاه دینی به امر مصرف
- اسراف فردی و اسراف فرا فردی
- اسلام و رفاه
- مصارف حقوقی از منظر دین

محور های منابع طبیعی
- استفاده از فن آوری های نوین در منابع طبیعی
- مدیریت توسعه پایدار منابع طبیعی، راهکار ها و چالش های آن
- اصلاح الگوی مدیریت در آبزی پروری
- اصلاح الگوی آموزش وترویج بهره برداری از منابع طبیعی
- کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط
- مدیریت جامع منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک
- بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی های نو(باد، خورشید)

محور های کشاورزی
- اصلاح الگوی بهره برداری در کشاورزی
- استفاده از فن آوری های نوین در کشاورزی
- بهینه سازی توزیع و مصرف آفت کش ها و ارزیابی روش های کاهش مصرف سموم
- تاکید بر اصل پیشگیری از الودگی و تاثیر شرایط بهینه زراعی بر محصولات زراعی و باغی در جهت کاهش آلودگی به آفات و بیماریهای گیاهی
- شناسائی عوامل موثر در ایجاد ضایعات وراهکار های کاهش آنها و یا استفاده برای تولیدات فرعی، بیو تکنولوژی و خوراک دام
- بکارگیری مدیریت بهینه گلخانه برای کشاورزان و دانش آموختگان
-معرفی روش های مختلف کشت چند محصولی و مزایای آن در مناطق کم نهاده
- اصلاح و توسعه ارقام گیاهان زراعی متحمل به شرایط تنش کمبود آب
- اهمیت زمان مصرف کود نیتروژنه در راستای افزایش پروتئین گندم
- اهمیت عناصر ریز مغذی در تغذیه گیاهی و سلامت جامعه
- یارانه های بخش کشاورزی و اصلاح الگوی مصرف
- توسعه سیستم کنترل پروژه در تمام ابعاد و بخشهای تولیدی و سازمان های اجرائی
- مدیریت الگوی مصرف بهینه در تمام بخش های (حداقل سازی هزینه های از نظر تئوری اقتصادی)

محورهای دامپزشکی و علوم دامی
- راه کارهای بهینه سازی تولیدات دام، طیور و آبزیان
- استفاده از فناوری های نوین علمی در تشخیص دامپزشکی با توجه به اهمیت تشخیص در بیماری های نو پدید و باز پدید
- استفاده از روشهای نوین جهت نگهداری مواد غذائی
- اهمیت اقتصادی دارو و درمان و توجه به مقاومت های داروئی
- نقش دامپزشکی درسازمان تجارت جهانی(WTO)،سازمان جهانی(WHO)وحصپ(HACCP)مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی