اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی، بهمن ماه 88

اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی

The First National Conference On Consumption Pattern Reforms In Agriculture, Natural Resources And Veterinary Medicine

پوستر اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی

اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۸ توسط دانشگاه زابل در شهر زابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی مراجعه فرمایید.


محورهای ارائه مقالات:اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
محور های اسلامی
- ضروروت نگاه دینی به امر مصرف
- اسراف فردی و اسراف فرا فردی
- اسلام و رفاه
- مصارف حقوقی از منظر دین

محور های منابع طبیعی
- استفاده از فن آوری های نوین در منابع طبیعی
- مدیریت توسعه پایدار منابع طبیعی، راهکار ها و چالش های آن
- اصلاح الگوی مدیریت در آبزی پروری
- اصلاح الگوی آموزش وترویج بهره برداری از منابع طبیعی
- کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط
- مدیریت جامع منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک
- بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی های نو(باد، خورشید)

محور های کشاورزی
- اصلاح الگوی بهره برداری در کشاورزی
- استفاده از فن آوری های نوین در کشاورزی
- بهینه سازی توزیع و مصرف آفت کش ها و ارزیابی روش های کاهش مصرف سموم
- تاکید بر اصل پیشگیری از الودگی و تاثیر شرایط بهینه زراعی بر محصولات زراعی و باغی در جهت کاهش آلودگی به آفات و بیماریهای گیاهی
- شناسائی عوامل موثر در ایجاد ضایعات وراهکار های کاهش آنها و یا استفاده برای تولیدات فرعی، بیو تکنولوژی و خوراک دام
- بکارگیری مدیریت بهینه گلخانه برای کشاورزان و دانش آموختگان
-معرفی روش های مختلف کشت چند محصولی و مزایای آن در مناطق کم نهاده
- اصلاح و توسعه ارقام گیاهان زراعی متحمل به شرایط تنش کمبود آب
- اهمیت زمان مصرف کود نیتروژنه در راستای افزایش پروتئین گندم
- اهمیت عناصر ریز مغذی در تغذیه گیاهی و سلامت جامعه
- یارانه های بخش کشاورزی و اصلاح الگوی مصرف
- توسعه سیستم کنترل پروژه در تمام ابعاد و بخشهای تولیدی و سازمان های اجرائی
- مدیریت الگوی مصرف بهینه در تمام بخش های (حداقل سازی هزینه های از نظر تئوری اقتصادی)

محورهای دامپزشکی و علوم دامی
- راه کارهای بهینه سازی تولیدات دام، طیور و آبزیان
- استفاده از فناوری های نوین علمی در تشخیص دامپزشکی با توجه به اهمیت تشخیص در بیماری های نو پدید و باز پدید
- استفاده از روشهای نوین جهت نگهداری مواد غذائی
- اهمیت اقتصادی دارو و درمان و توجه به مقاومت های داروئی
- نقش دامپزشکی درسازمان تجارت جهانی(WTO)،سازمان جهانی(WHO)وحصپ(HACCP)مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی