دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی، خرداد ماه ۱۳۹۴

دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

Second National Congress of Construction Engineering and Evaluation of Civil Projects

پوستر دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،گروه آموزش و پژوهش شركت مهندسي بارو گستر پارس و شركت مهندسين مشاور پرهون آبراهه در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی