سمینار علمی مراقبت های پرستاری در بهداشت روان و سلامت جامعه، آبان ماه ۱۳۹۶

سمینار علمی مراقبت های پرستاری در بهداشت روان و سلامت جامعه

پوستر سمینار علمی مراقبت های پرستاری در بهداشت روان و سلامت جامعه

سمینار علمی مراقبت های پرستاری در بهداشت روان و سلامت جامعه در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمینار علمی مراقبت های پرستاری در بهداشت روان و سلامت جامعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سمینار علمی مراقبت های پرستاری در بهداشت روان و سلامت جامعه