دومین همایش ملی چالش هاوضرورت های تحول درنظام اداری ایران، آبان ماه ۱۳۹۱

دومین همایش ملی چالش هاوضرورت های تحول درنظام اداری ایران

2nd National Conference on Challenges and Needs of Reform in Administrative System in Iran

دومین همایش ملی چالش هاوضرورت های تحول درنظام اداری ایران در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك در شهر اراک برگزار گردید.