اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز، شهریور ماه ۱۳۹۳

اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز

1st International Conference of HSE in Civil, Mine, Petroleum and Gas Projects

پوستر اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز

اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط ،موسسه مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز