اولین همایش ملی شهر ، زندگی ، آرامش، اسفند ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی شهر ، زندگی ، آرامش

The First National Conference of the City, Life, Peace

پوستر اولین همایش ملی شهر ، زندگی ، آرامش

اولین همایش ملی شهر ، زندگی ، آرامش در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مينودشت در شهر مینودشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی شهر ، زندگی ، آرامش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی شهر ، زندگی ، آرامش