همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، بهمن ماه ۱۳۹۰

همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

National Conference on Computer and Information technology

پوستر همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۰ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات