پنجمین همایش ملی مهندسی شیمی و مهندسی شیمی ایران، تیر ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی مهندسی شیمی و مهندسی شیمی ایران

Fifth National Conference on Chemical Engineering and Chemical Engineering of Iran

پوستر پنجمین همایش ملی مهندسی شیمی و مهندسی شیمی ایران

پنجمین همایش ملی مهندسی شیمی و مهندسی شیمی ایران در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۱ توسط ،انديشكده مطالعات علوم و فناوري اشراق در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.