اولین همایش ملی اقتصاد خلاق، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی اقتصاد خلاق

1st National Conference on Creative Economy

پوستر اولین همایش ملی اقتصاد خلاق

اولین همایش ملی اقتصاد خلاق در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی اقتصاد خلاق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی اقتصاد خلاق