همایش ملی عمران و توسعه پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۱

همایش ملی عمران و توسعه پایدار

National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development

پوستر همایش ملی عمران و توسعه پایدار

همایش ملی عمران و توسعه پایدار در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۱ توسط موسسه آموزش عالی خاوران،موسسه آموزش عالي خاوران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی عمران و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی عمران و توسعه پایدار