همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت

همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت

National Conference on cultural excellence based on the Quran and Etrat

پوستر همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت

همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در شهر یزد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت

اهداف همایش
*ترویج و توسعه فرهنگ دینی
*آشنا نمودن قشر جوان و دانشجو به فرهنگ دینی
*احیای ارزشهای دینی قرآنی
*ترویج شیوه های عملی مهارتهای زندگی مبتنی بر سیره ائمه (س)
*آسیب شناسی فرهنگی باورها و سنتهای جامعه      

عناوین کلی مورد بحث در این همایش عبارتند از:
محورهای اصلی همایش
1) مفهوم شناسی و ابعاد تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت
2) عوامل ، زمینه ها و روشهای تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت
3) آسیب شناسی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت

موضوعات محور اول
مفهوم شناسی و ابعاد تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت
1. مفهوم تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت
2. مبانی و اصول تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت
3. اهمیت و ضرورت تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت
4. مولفه ها و شاخصه های تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت
5. مدل های تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت

موضوعات محور دوم
عوامل ، زمینه ها و روشهای تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت
1- دین و تعالی فرهنگی
1-1- نقش اصول در تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت
§ تفکر توحیدی و تعالی فرهنگی
§ نقش نبوت در تعالی فرهنگی
§ اسلام ناب محمدی و تعالی فرهنگی
§ نقش امامت در تعالی فرهنگی
§ تشیع و تعالی فرهنگی
§ مهدویت و تعالی فرهنگی
§ دین باوری در تعالی فرهنگی
§ عدل الهی و تعالی فرهنگی
§ نقش معاد در تعالی فرهنگی
1-2- نقش فروع در تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت
§ نقش عبودیت در تعالی فرهنگی
§ نقش نماز در تعالی فرهنگی
§ نقش روزه در تعالی فرهنگی
§ حج و تعالی فرهنگی
§ نقش امر به معروف و نهی از منکر در تعالی فرهنگی
§ تولی و تبری و تعالی فرهنگی
§ - نقش جهاد در تعالی فرهنگی
§ نقش نماز جمعه در تعالی فرهنگی
§ نقش نماز جماعت در تعالی فرهنگی
§ نقش مساجد در تعالی فرهنگی
§ نقش اماکن متبرکه در تعالی فرهنگی
2- اخلاق و تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت
§ ارزشهای اجتماعی
§ نقش آزادی در تعالی فرهنگی
§ نقش عدالت در تعالی فرهنگی
§ نقش کرامت انسانی در تعالی فرهنگی
§ نقش مردم سالاری دینی در تعالی فرهنگی
§ ارزشها و اخلاق فردی (اخلاص، شجاعت، عفت، صداقت، سخاوت و ...)
§ ارزشهای خانوادگی
§ نقش عطوفت و مهربانی در تعالی فرهنگی
§ نقش عفو و گذشت در تعالی فرهنگی
§ نقش تربیت در تعالی فرهنگی
§ نقش آرامش در تعالی فرهنگی
3- اجتماع و تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت
3-1- نهادهای اجتماعی
§ نقش ولایت فقیه در تعالی فرهنگی
§ نقش قوای سه گانه در تعالی فرهنگی
§ نقش رسانه ها در تعالی فرهنگی
§ نقش بهداشت در تعالی فرهنگی
§ نقش احزاب و سازمانهای مردم نهاد در تعالی فرهنگی
§ نقش بسیج در تعالی فرهنگی
§ نقش هیئت های مذهبی در تعالی فرهنگی
§ موسسات خیریه و تعالی فرهنگی
3-2- نقش سنت ها و آداب اجتماعی در تعالی فرهنگی
3-3- نقش خانواده در تعالی فرهنگی
3-4- نقش روابط اجتماعی در تعالی فرهنگی
3-5- نقش فنآوری در تعالی فرهنگی
3-6- نقش ارتباطات جهانی در تعالی فرهنگی
3-7- نقش ورزش در تعالی فرهنگی
3-8- نقش هنر در تعالی فرهنگی
3-9-نقش امنیت در تعالی فرهنگی
3-10-نقش علوم تجربی در تعالی فرهنگی
4-11- نقش مدیریت در تعالی فرهنگی
4- اقتصاد و تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت
§ نظام بانکداری اسلامی و تعالی فرهنگی
§ نقش کسب حلال در تعالی فرهنگی
§ نقش خمس و زکات در تعالی فرهنگی
§ نقش مالیاتهای اسلامی در تعالی فرهنگی
§ نقش قناعت و صرفه جویی در تعالی فرهنگی
§ نقش صنعت و تولید در تعالی فرهنگی
5- سیاست و تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت
§ نقش قوانین و مقررات در تعالی فرهنگی
§ نقش احکام حکومتی در تعال فرهنگی
§ نقش تحولات منطقه ای و جهانی در تعالی فرهنگی
§ نقش اخلاق سیاسی در تعالی فرهنگی
§ نقش کارگزاران در تعالی فرهنگی
§ نقش احزاب سیاسی در تعالی فرهنگی

موضوعات محور سوم
آسیب شناسی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت
1- باورهای نادرست در آسیب شناسی تعالی فرهنگی
§ کمرنگ شدن اعتقادات دینی و آسیب های آن در تعالی فرهنگی
§ نقش خرافات و آسیب های آن در تعالی فرهنگی
2- صفات ناپسند اخلاقی در آسیب شناسی تعالی فرهنگی
§ خود کم بینی و خود بزرگ بینی و آسیب های آن در تعالی فرهنگی
§ استفاده ابزاری از دین و اعتقادات و آسیب های آن در تعالی فرهنگی
§ تقلید کورکورانه و آسیب های آن در تعالی فرهنگی
§ تحجرو روشنفکری و آسیب های آن در تعالی فرهنگی
3- رفتارهای ناشایست فردی واجتماعی در آسیب شناسی تعالی فرهنگی
§ حکومتهای استبدادی و ظالمانه و آسیب های آن در تعالی فرهنگی
§ جریانات منحرف و آسیب های آن در تعالی فرهنگی
§ سنت های نادرست و آسیب های آن در تعالی فرهنگی
§ فساد اداری و اجتماعی و آسیب های آن در تعالی فرهنگی
§ بد حجابی و آسیب های آن در تعالی فرهنگی
§ اعتیاد و آسیب های آن در تعالی فرهنگی
§ کم فروشی و آسیب های آن در تعالی فرهنگی
§ شایعه و آسیب های آن در تعالی فرهنگی
§ رشوه و آسیب های آن در تعالی فرهنگی
4- تهاجم فرهنگی در آسیب شناسی تعالی فرهنگی
§ جنگ نرم و آسیب های آن در تعالی فرهنگی
§ رسانه ها و آسیب های آن در تعالی فرهنگی
§ اینترنت و آسیب های آن در تعالی فرهنگی
§ فرقه های نو ظهور و آسیب های آن در تعالی فرهنگیمقالات پذیرش شده در همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت