همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت، اسفند ماه ۱۳۹۰

همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت

National Conference on cultural excellence based on the Quran and Etrat

پوستر همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت

همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت