همایش ملی صیانت از محیط زیست، اسفند ماه ۱۳۹۵

همایش ملی صیانت از محیط زیست

National Conference on Conservation Environmental

پوستر همایش ملی صیانت از محیط زیست

همایش ملی صیانت از محیط زیست در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،شركت هواي پاك انديشان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی صیانت از محیط زیست مراجعه فرمایید.