همایش ملی صیانت از محیط زیست، اسفند ماه 95

همایش ملی صیانت از محیط زیست

National Conference on Conservation Environmental

پوستر همایش ملی صیانت از محیط زیست

همایش ملی صیانت از محیط زیست در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط شرکت هوای پاک اندیشان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی صیانت از محیط زیست مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

محورهای همایش ملی صیانت از محیط زیست
طراحی محیط زیست
مهندسی معماری (با رویکرد حفظ و صیانت از محیط زیست)
مهندسی عمران (با رویکرد حفظ و صیانت از محیط زیست)
مدیریت و محیط زیست
حقوق محیط زیست
بهداشت محیط
پزشکی (با رویکرد شناخت و کاهش آسیبها و بیماریهای ناشی از عواقب تخریب محیط زیست)
مهندسی محیط زیست (کلیه گرایشهای آب، هوا، خاک، پسماند، اموزش و مدیریت، منابع آب و غیره)
روانشناسی (کلیه گرایشهای عمومی، بالینی، شخصیت و غیره با رویکرد کاهش آسیبهای روانی ناشی از تخریب محیط زیست)
اقتصاد و محیط زیست
پدافند غیرعامل
کلیه گرایشات مهندسی (با رویکرد حفظ محیط زیست و برآورد خسارات ناشی از تخریب محیط زیست)