همایش ملی مهندسی شیمی، اسفند ماه ۱۳۸۸

همایش ملی مهندسی شیمی

National Conference on Chemical Engineering

پوستر همایش ملی مهندسی شیمی

همایش ملی مهندسی شیمی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهرباشگاه پژوهشگران جوان در شهر اسلامشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مهندسی شیمی