دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، خرداد ماه ۱۳۹۹

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران

12th National Congress of Civil Engineering

پوستر دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی سهند، در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران