اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران

1nd National conference on the key Issues in civil engineering, architecture and urbanism in Iran

پوستر اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران

اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فرهنگیان،گروه آموزش و پژوهش شركت مهندسي باروگستر پارس با همكاري دانشگاه فرهنگيان استان گلستان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران