اولین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم، مهر ماه ۱۳۹۲

اولین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم

First National Congress of Biosystems En

پوستر اولین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم

اولین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه محقق اردبیلی،دانشگاه محقق اردبيلي در شهر اردبیل برگزار گردید.