همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا، آذر ماه ۱۳۹۲

همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا

Humanized Architecture And Urban planning National Conference

پوستر همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا

همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا