دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی، فروردین ماه ۱۳۹۷

دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی

2nd National Conference on Modern Research in Animal Sciences

پوستر دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی

دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ توسط دانشگاه بیرجند،دانشگاه بيرجند در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی