اولین همایش ملی گیاهان و داروهای گیاهی، طب سنتی و سلامت جامعه، مهر ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی گیاهان و داروهای گیاهی، طب سنتی و سلامت جامعه

The First National Conference of Plant and Herbal Medicines, Traditional Medicine and Community Health

پوستر اولین همایش ملی گیاهان و داروهای گیاهی، طب سنتی و سلامت جامعه

اولین همایش ملی گیاهان و داروهای گیاهی، طب سنتی و سلامت جامعه در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، در شهر دامغان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان و داروهای گیاهی، طب سنتی و سلامت جامعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی گیاهان و داروهای گیاهی، طب سنتی و سلامت جامعه