همایش ملی مدیریت کشاورزی، خرداد ماه 90

همایش ملی مدیریت کشاورزی

National Conference on Agriculture Management

همایش ملی مدیریت کشاورزی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم در شهر جهرم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مدیریت کشاورزی