دومین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی، آبان ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی

دومین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی