اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء

The first national conference on Artificial Intelligence and Internet of Things

پوستر اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء

اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط ،دانشگاه آزاد واحد پردیسپارک علم وفناوری پردیس در شهر تهران برگزار گردید.