نخستین همایش ملی هنر و سلامت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

نخستین همایش ملی هنر و سلامت

1ST National Conference on Arts and Health

پوستر نخستین همایش ملی هنر و سلامت

نخستین همایش ملی هنر و سلامت در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور،دانشگاه علوم پزشكي نيشابور در شهر نیشابور برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی هنر و سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی هنر و سلامت