اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار

اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار

1st National Conference on Agriculture in Hard Environmental Conditions

اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز در شهر رامهرمز برگزار گردید.


 

محورهای همایشاثرات تنش های محیطی بر گیاهان زراعی (اکولوژی و فیزیولوژی)
چالش ها و پیامد های تغییرات جهانی اقلیم بر تولیدات کشاورزی
ارزیابی تیپ های ایده آل گیاهان زراعی و باغی سازگار با شرایط دشوار محیطی
مدل سازی و پیش بینی تولیدات کشاورزی
برنامه ریزی و مدیریت بهینه سازی کمی و کیفی منابع آب - خاک
معرفی و توسعه کشت گیاهان زراعی جدید و فراموش شده
اصلاح نباتات گیاهان زراعی و باغی، بیوتکنولوژی کشاورزی و مهندسی ژنتیک گیاهی
بهبود کارایی تولیدات گیاهان زراعی و باغی در رابطه با تغییرات آب و هوایی
روش‌های سازگار کردن گیاهان زراعی و باغی به تنش‌های شوری، خشکی، گرما و سرما
تعدیل اثرات نامطلوب تنش های محیطی بر تولیدات کشاورزی
روش های آبیاری نوین در جهت کاهش اثرات بحران کم آبی و خشکسالی
ترویج و توسعه کشاورزی
مدیریت منابع طبیعی در شرایط محیطی دشوار
ایده های نوین برای کارآفرینی در بخش کشاورزی
کشت های گلخانه ای
کنترل بیولوژیکی آفات و بیماریهای گیاهی
ارایه ابداعات و اختراعات جدید جهت تعدیل اثرات تنش های محیطی
ارایه طرح های کسب و کار و اشتغال در بخش کشاورزی

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار