اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار

1st National Conference on Agriculture in Hard Environmental Conditions

اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامهرمز در شهر رامهرمز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار