همایش ملی معماری و توسعه ، دی ماه ۱۳۹۲

همایش ملی معماری و توسعه

National Conference on Architecture and Development

پوستر همایش ملی معماری و توسعه

همایش ملی معماری و توسعه در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۲ توسط ،دانشگاه ملاير در شهر ملایر برگزار گردید.