کنفرانس ملی معماری و عمران شهری

کنفرانس ملی معماری و عمران شهری

National Conference on Architecture and Civil Engineering 2018

پوستر کنفرانس ملی معماری و عمران شهری

کنفرانس ملی معماری و عمران شهری در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۶ تا ۳ اسفند ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تربت جام برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


بر پایه مصوبات هیئت اجرایی و کمیته علمی کنگره، محورهای اصلی کنگره اعلام شد.

بر این اساس محورهای کنفرانس شامل موارد زیر می باشد.

معماری / عمران و فرهنگ
معماری / عمران و دین
معماری / عمران و سنت
معماری / عمران و اقلیم