همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت، آبان ماه ۱۳۹۰

همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

National Conference on Advances in agricultural

همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرقدس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت