همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

پوستر همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول و تحت حمایت سیویلیکا در شهر دزفول برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

محورهای اصلی همایش
پل باستا نی دزفول
آسیاب ها، قنات ها و بندها
مردم شناسی و بوم شناسی منطقه دز

الف) پل باستانی دزفول، آسیابها  قنوات و بندها :
1- مطالعات جغرافیای تاریخی از منظر جهانگردان و سفرنامه نویسان.
2- نقش منابع آب در شکل گیری تمدن ها، تعاملات اقتصادی و اجتماعی.
3- جایگاه زیباشناختی و هنری.
4- ساختار معماری و ریخت شناسی کالبدی.
5- آسیب شناسی و راهکارهای احیاء و پایدارسازی.
6- مقایسه تطبیقی با دیگر سازه های مشابه.
7- جاذبه های تاریخی و طبیعی و ضرورت احیاء صنعت گردشگری.
8- جذب سرمایه گذاری و حضور بخش اقتصاد غیر دولتی.
ب) مردم شناسی و بوم شناسی منطقه دز:
1- ویژگیهای بوم شناختی، صنایع دستی، آداب و رسوم.
2- زیست بوم منطقه در متون کهن.
3- فرهنگ، ادبیات و باورهای عامیانه.مقالات پذیرش شده در همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول