همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول، بهمن ماه ۱۳۹۰

همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

National Conference on Archeology and Architecture of Dezful Water Structures

پوستر همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول در شهر دزفول برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول