نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی

First National Conference on Nanobiotechnology

پوستر نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی

نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی