هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ‌های نوین

هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ‌های نوین

پوستر هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ‌های نوین

هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ‌های نوین در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ تا ۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) - دانشکده و پژوهشکده علوم پایه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

1- تهدیدات جدید در حوزه جنگ نوین

2- جدیدترین دستاوردها و فناوری‌های پدافند جنگ نوین

3- اولویت‌های آموزشی- پژوهشی و روش‌های نوین رزمایش و عملیات در حوزه پدافند جنگ نوین

 

محورهای همایش:

1- تهدیدات حوزه جنگ نوین

             - تهدیدات نوین حوزه شیمیایی

             - تهدیدات نوین حوزه بیولوژیک

             - تهدیدات نوین حوزه هسته‌ای

             - تهدیدات نوین حوزه امواج و علوم شناختی


2- پایش، کشف، سنجش و هشدار عوامل جنگ نوین
             - سامانه‌های سنجش و آشکارسازی
             - حسگرها
             - روش‌های نمونه برداری و آماده‌سازی نمونه‌ها
             - روش‌ها و سامانه‌های هشدار
             - تعیین شعاع آلودگی و پیش‌بینی گسترش آن
 

3- حفاظت و ایمنی در برابر عوامل جنگ نوین

             - پیشگیری و ایمنی‌زایی
             - روش‌ها و سامانه‌های حفاظت فردی و جمعی
             - خود امدادی و دگر امدادی
             - حفاظت و ایمنی در جابجایی و انتقال مواد خطرناک
             - حفاظت و ایمنی در مبادی ورودی و مرزها

4- کنترل، رفع و دفع آلودگی عوامل جنگ نوین
    - روش‌های کنترل، رفع و دفع آلودگی از نفرات، تجهیزات، اماکن و ....
    - مواد، تجهیزات و سامانه‌های رفع آلودگی
    - پسمانداری و امحاء مواد و تجهیزات آلودگی
 

5- آموزش و رزمایش در مقابله با تهدیدات جنگ نوین
   - الگوهای آموزشی عمومی و تخصصی مقابله با تهدیدات و عوامل جنگ نوین
   - الگوهای رزمایش برای مقابله با تهدیدات جنگ نوین
   - شبیه‌سازی مرتبط با پدافند جنگ نوین

6- پدافند غیرعامل و دفاع شهری در برابر عوامل جنگ نوین

            - اصول و روش‌های پدافند غیرعامل در پدافند جنگ نوین
            - شیوه‌های مطرح در دفاع شهری و مدیریت بحران
            - نقش آمایش دفاعی در پدافند جنگ نوین
            - نقش سازمان‌های غیردولتی در دفاع شهری

7- راهبردها، دکترین و تاکتیک‌ها در پدافند جنگ نوین

   - فرماندهی و کنترل
   - تاکتیک‌های عملیات جنگ نوین
   - نقش مدیریت تحقیقات در ارتقاء توان پدافندی
   - نقش جنگ نوین در امنیت ملی، چالش‌ها و راه‌کارها
 

8- معاهدات، فرصت‌ها و چالش‌ها در پدافند جنگ نوین

           - نقش معاهدات بین المللی در پیش‌گیری از جنگ‌ها
           - نقش معاهدات بین المللی در امنیت کشور