هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین، بهمن ماه ۱۳۹۶

هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین

پوستر هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین

هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه جامع امام حسین، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین