دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست

دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست

The Second National Conference on Planning and Environmental Protection

پوستر دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست

دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ توسط شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

آلودگی وارزیابی محیط زیست
- آلودگی و محیط زیست
- آلودگی های هوا
- آلودگی های خاک
- آلودگی های صوتی
- آلودگی های دریایی
- آلودگی های صنعتی
- آلودگی های اکوسیستم های آبی وتالابی
- ارزیابی و آمایش سرزمین
- ارزیابی های محیط زیستی
- ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
- ارزیابی ریسک محیط زیستی
- مدل های آمایش سرزمین
- نقش مهندسی محیط زیست در انجام موثر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها (EIA)
- اثرات محیط زیستی پروژه ها و طرح های کلان
- اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست
- شناسایی و کنترل آلودگی های ناشی از معادن کشور
 
مدیریت محیط زیست
- مدیریت پسماندها
- پسماندها و بازیافت
- پسماند های الکترونیکی والکتریکی
- مدیریت مواد زائد خطرناک
- بازیافت مواد زائد
- بازیافت مواد زائد خطرناک
- مدیریت تالاب ها
- مدیریت مناطق ساحلی
- شناخت مناطق تالابی مستعد حفاظت
- مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای
- تدوین واجرایی نمودن مقررات زیست محیطی و نقش آن در کاهش تخریب محیط زیست
- نقاط ضعف و قوت قوانین و مقررات ملی و بین المللی محیط زیس
- روش های مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار (POPs)
- زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آن ها
- روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیستی
 
فناوری های نوین محیط زیستی
- روش ها و مدل سازی نوین در محیط زیست
- کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست
- فناوری های نوین مهندسی محیط زیست در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
- فناوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع
- کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
- به کارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی (نانو فیلترها)
- بررسی مدل های ریاضی و نرم افزاری پخش آلاینده ها
- کاربرد نرم افزارهای جدید محیط زیستی در پروژه های عمرانی و صنعتی
- استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک
- روش های موثر آموزش مهندسی محیط زیست
- فناوری اطلاعات و محیط زیست
- نانوتکنولوژی و محیط زیست
- کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست
- گیاه پالایی
 
اقتصاد محیط زیست
- ارزشگذاری اقتصادی محیط زیستی
- ارزشگذاری اقتصادی تالاب ها
- ارزشگذاری اقتصادی مناطق حفاظت شده،پارک های ملی و جنگلی
- ارزش گذاری اقتصادی پسماندهای قابل بازیافت
- ارزش گذاری اقتصادی عملکرد محیط زیستی صنعت
- بررسی خسارت های تغییر اقلیم
 
حقوق محیط زیست
- حقوق محیط زیستی
- قوانین و مقررات ملی و بین المللی محیط زیستی
- جرائم محیط زیستی
 
توسعه پایدار ومحیط زیست
- توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
- شهرنشینی و اثرات محیط زیستی آن
- الگوهای توسعه پایدار و محیط زیست شهری
- طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
- حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای محیط زیستی آن
- عوامل موثر در کاهش تنوع زیستی حاصل از بهره برداری از اکوسیستم های خشکی و آبی
 
تنوع زیستی

- تنوع زیستی و محیط زیست
- شناسایی تنوع زیستی فونستیک وفلورستیک مناطق تالابی
- شناسایی تنوع زیستی فونستیک وفلورستیک مناطق حفاظت شده و پارک های ملی
- بوم شناسی و حفاظت از آن
 
انرژی های پاک ومحیط زیست
- انرژی های پاک ومحیط زیست
- بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی
 
محوری مرتبط
- چالش های منطقه ای و بین المللی محیط زیستی
- محیط زیست و دولت الکترونیک
- حساب داری محیط زیستی
- گردشگری ومخاطرات محیط زیستی
- وسایرایده های نوین و مرتبط محیط زیستی....مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست