اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، اسفند ماه 91

اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

The First National Conference on Planning and Environmental Protection

پوستر اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۱ توسط شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست مراجعه فرمایید.


محورهای  همایش

1. آلودگی وارزیابی محیط زیست:

 • آلودگی و محیط زیست
 • آلودگی های هوا
 • آلودگی های خاک
 • آلودگی های صوتی
 • آلودگی های دریایی
 • آلودگی های صنعتی
 • آلودگی های اکوسیستم های آبی وتالابی
 • ارزیابی و آمایش سرزمین
 • ارزیابی های محیط زیستی
 • ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
 • ارزیابی ریسک محیط زیستی
 • مدل های آمایش سرزمین
 • نقش مهندسی محیط زیست در انجام موثر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها (EIA)
 • اثرات محیط زیستی پروژه ها و طرح های کلان
 • اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست
 • شناسایی و کنترل آلودگی های ناشی از معادن کشور

  2. مدیریت محیط زیست:

 • مدیریت پسماندها
 • پسماندها و بازیافت
 • پسماند های الکترونیکی والکتریکی
 • مدیریت مواد زائد خطرناک
 • بازیافت مواد زائد
 • بازیافت مواد زائد خطرناک
 • مدیریت تالاب ها
 • مدیریت مناطق ساحلی
 • شناخت مناطق تالابی مستعد حفاظت
 • مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای
 • تدوین واجرایی نمودن مقررات زیست محیطی و نقش آن در کاهش تخریب محیط زیست
 • نقاط ضعف و قوت قوانین و مقررات ملی و بین المللی محیط زیس
 • روش های مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار (POPs)
 • زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آن ها
 • روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیستی

  3. فناوری های نوین محیط زیستی:

 • روش ها و مدل سازی نوین در محیط زیست
 • کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست
 • فناوری های نوین مهندسی محیط زیست در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
 • فناوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع
 • کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
 • به کارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی (نانو فیلترها)
 • بررسی مدل های ریاضی و نرم افزاری پخش آلاینده ها
 • کاربرد نرم افزارهای جدید محیط زیستی در پروژه های عمرانی و صنعتی
 • استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک
 • روش های موثر آموزش مهندسی محیط زیست
 • فناوری اطلاعات و محیط زیست
 • نانوتکنولوژی و محیط زیست
 • کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست
 • گیاه پالایی

  4. اقتصاد محیط زیست:

 • ازشگذاری اقتصادی محیط زیستی
 • ارزشگذاری اقتصادی تالاب ها
 • ارزشگذاری اقتصادی مناطق حفاظت شده،پارک های ملی و جنگلی
 • ارزش گذاری اقتصادی پسماندهای قابل بازیافت
 • ارزش گذاری اقتصادی عملکرد محیط زیستی صنعت
 • بررسی خسارت های تغییر اقلیم

  5. حقوق محیط زیست:

 • حقوق محیط زیستی
 • قوانین و مقررات ملی و بین المللی محیط زیستی
 • جرائم محیط زیستی

  6. توسعه پایدار و محیط زیست:

 • توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
 • شهرنشینی و اثرات محیط زیستی آن
 • الگوهای توسعه پایدار و محیط زیست شهری
 • طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
 • حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای محیط زیستی آن
 • عوامل موثر در کاهش تنوع زیستی حاصل از بهره برداری از اکوسیستم های خشکی و آبی
 • 7. تنوع زیستی:

 • تنوع زیستی و محیط زیست
 • شناسایی تنوع زیستی فونستیک وفلورستیک مناطق تالابی
 • شناسایی تنوع زیستی فونستیک وفلورستیک مناطق حفاظت شده و پارک های ملی
 • بوم شناسی و حفاظت از آن

  8. انرژی های پاک ومحیط زیست:

 • انرژی های پاک ومحیط زیست
 • بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی


  9. محوری مرتبط:

 • چالش های منطقه ای و بین المللی محیط زیستی
 • محیط زیست و دولت الکترونیک
 • حساب داری محیط زیستی
 • گردشگری ومخاطرات محیط زیستی
 • وسایرایده های نوین و مرتبط محیط زیستی....


 • مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست