کنفرانس ملی رویکردهای نوین در صنعت برق، آذر ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی رویکردهای نوین در صنعت برق

The National Conference on New Approaches in Power Industry

پوستر کنفرانس ملی رویکردهای نوین در صنعت برق

کنفرانس ملی رویکردهای نوین در صنعت برق در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی رویکردهای نوین در صنعت برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در صنعت برق