ششمین کنفرانس ملی شیمی و توسعه فناوری نانو، اسفند ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس ملی شیمی و توسعه فناوری نانو

6th National Conference on Chemistry and Nanotechnology Development

پوستر ششمین کنفرانس ملی شیمی و توسعه فناوری نانو

ششمین کنفرانس ملی شیمی و توسعه فناوری نانو در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه غیرانتفاعی مازیار رویان،مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهاانجمن توسعه علوم و فناوری های نوین ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی شیمی و توسعه فناوری نانو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی شیمی و توسعه فناوری نانو