اولین همایش سراسری توسعه پایدار در نانو مواد، نانو ساختار و نانو تکنولوژی، اردیبهشت ماه 95

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در نانو مواد، نانو ساختار و نانو تکنولوژی

پوستر اولین همایش سراسری توسعه پایدار در نانو مواد، نانو ساختار و نانو تکنولوژی

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در نانو مواد، نانو ساختار و نانو تکنولوژی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط شرکت هم اندیشان نوآور علم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش سراسری توسعه پایدار در نانو مواد، نانو ساختار و نانو تکنولوژی مراجعه فرمایید.


محور ویژه :
کاربرد نانو لوله های کربنی، گرافن و گرافن اکساید در حوزه های گوناگون
 
محورهای همایش:
نانو کاتالیست ها
نانو سیال ها
نانو الیاف ها
نانوفناوری و محیط زیست
نانوفناوری و علوم کشاورزی
نانو پوشش ها
نانو کامپوزیت ها
نانوفناوری و صنایع غذایی
نانوفناوری در حوزه انرژی
نانوفناوری در حوزه مسکن و شهرسازی
نانو فناوری در صنایع نفت و گاز
تجاری سازی نانو فناوری
نانو مواد
نانو ساختارها
نانو ذرات

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش سراسری توسعه پایدار در نانو مواد، نانو ساختار و نانو تکنولوژی