اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها، اسفند ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها

The first national conference on nanotechnology, benefits and applications

پوستر اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها

اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها