همایش ملی توسعه فناوری نانو، اسفند ماه ۱۳۹۶

همایش ملی توسعه فناوری نانو

National Conference on Nanotecnology Development

پوستر همایش ملی توسعه فناوری نانو

همایش ملی توسعه فناوری نانو در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی توسعه فناوری نانو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی توسعه فناوری نانو