همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها، بهمن ماه ۱۳۹۵

همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها

National Seminar on New Technologies in the Nano-Composites

پوستر همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها

همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها