همایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز، آذر ماه ۱۳۹۰

همایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز

همایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز