کنگره بین المللی نهج البلاغه "انسان در تراز نهج البلاغه"، بهمن ماه ۱۴۰۰

کنگره بین المللی نهج البلاغه "انسان در تراز نهج البلاغه"

Nahj al-Balaghah International Congress "Man on the level of Nahj al-Balaghah"

پوستر کنگره بین المللی نهج البلاغه "انسان در تراز نهج البلاغه"

کنگره بین المللی نهج البلاغه "انسان در تراز نهج البلاغه" در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.